Collection: straws

 • Fun Theme Straws - IN STOCK

  Regular price $0.85 CAD
  Regular price Sale price $0.85 CAD
 • Christmas Straws - IN STOCK

  Regular price $0.85 CAD
  Regular price Sale price $0.85 CAD
 • Polka Dot & Pattern Theme Straws - IN STOCK

  Regular price $0.85 CAD
  Regular price Sale price $0.85 CAD
 • Straw Toppers

  Regular price $2.50 CAD
  Regular price Sale price $2.50 CAD
 • Halloween Straws - IN STOCK

  Regular price From $0.85 CAD
  Regular price Sale price From $0.85 CAD
 • Food Theme Straws - IN STOCK

  Regular price $0.85 CAD
  Regular price Sale price $0.85 CAD
 • Name Plate for 40oz Lids

  Regular price $2.70 CAD
  Regular price Sale price $2.70 CAD
 • Rubber Bottoms for 40oz Tumblers

  Regular price $3.95 CAD
  Regular price Sale price $3.95 CAD
 • Christmas Straw Toppers

  Regular price $2.20 CAD
  Regular price Sale price $2.20 CAD
 • Replacement Straw for 40oz Tumblers

  Regular price $0.75 CAD
  Regular price Sale price $0.75 CAD
 • Singing Straw Toppers

  Regular price $2.50 CAD
  Regular price Sale price $2.50 CAD
 • Plastic Straw for 20oz skinnies

  Regular price $0.25 CAD
  Regular price Sale price $0.25 CAD
 • Sports Theme Straws - IN STOCK

  Regular price $0.85 CAD
  Regular price Sale price $0.85 CAD
 • Metal Straw for 20oz skinnies

  Regular price $0.75 CAD
  Regular price Sale price $0.75 CAD
 • Custom Silicone Boot for 40oz Tumblers

  Regular price $9.00 CAD
  Regular price Sale price $9.00 CAD
 • Straw Tumbler - Sublimation - IN STOCK

  Regular price $12.95 CAD
  Regular price Sale price $12.95 CAD
 • Metal Straw for 30oz skinnies

  Regular price $0.75 CAD
  Regular price Sale price $0.75 CAD
 • Curved Metal Straw for 20oz skinnies

  Regular price $1.25 CAD
  Regular price Sale price $1.25 CAD
 • Clear Swirl Straw for 40oz Tumblers

  Regular price $1.25 CAD
  Regular price Sale price $1.25 CAD